Doğru Kitleye Hitap Ediyor musunuz?

dogru-kitleye-hitap-ediyor-musunuz.png

Doğru Kitleye Hitap Ediyor musunuz?

Günümüz ticaret dünyasında doğru alanlara yatırım yapmak büyümenin ve gelişmenin en önemli faktörü olarak biliniyor. Bu yatırım alanlarından biri olan sosyal mecralar ve reklam giderlerinin önemi yavaş yavaş anlaşılmaya başladı.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılabilen reklamlar, orta ve küçük ölçekli şirketler ve bu şirket gruplarının da reklam vasıtası ile kendisini tanıtabilmesine olanak sağladı. Reklam yapan, yaptıran ve reklama maruz kalan insan sayısının artması ile birlikte çözülmesi gereken bazı problemler de beraberinde geldi.

Her Eve Girmeden Reklamcılık

İletişim dünyasında radyo ve televizyonun icadı önemli bir kırılma eşiğini ifade ediyor. Televizyonun hakim olduğu dünyada büyük ölçekli bir firmaysanız yapacağınız bir reklamla her eve girmiş olacaktınız. Ancak orta ölçekli ya da küçük ölçekli bir firmanız varsa ne yazık ki reklam arenasında yer almanız pek mümkün değil.

Günümüz dünyasının reklamcılık anlayışı ise biraz daha farklı. Bu yeni reklamcılık dünyasında her eve girmek teriminin yerini her cebe girmek deyimi almış durumdadır. Bir reklamcının her cebe girmesinin maliyeti de bir hayli yüksek olabilir. Peki bu durumda ne yapılması gerekir?

Doğru Pazarlama, Doğru Hedef Kitlesi

Günümüzde işletmelerin devamlılığını sağlayabilmesi için en önemli unsur nedir? Elbette yanıt doğru pazarlama. Bir ürünün satışında en önemli kavramlardan birinin doğru pazarlama olması elbette bir sürpriz değil. Günümüz dünyasının alışveriş biçimi olan e-ticaretten bahsediyorsak bunu sadece doğru pazarlama ile açıklamamız da mümkün olmayacaktır. Doğru pazarlama biçimine ek olarak bir de hedef kitlenin doğru bir biçimde belirlenmesi gerekiyor.

Doğru Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Birçok işletme sahibi hedef kitle konusu da gerçekten basit olarak kabul edilebilecek yanılgıların içerisinde bulunabilir. Hedef kitlenizin doğru olabilmesi için birden fazla parametre söz konusudur. Bu konuda size profesyonel yardım gerekli olabilir. Yaş-cinsiyet gibi faktörler hedef kitleniz ile doğrudan ilişki durumlar olabilmekle birlikte bazen gerekli sonuçları da sağlayamayabilir.

Öte yandan insanların herhangi bir şehirde yaşadığı bölge de insanların oy verdikleri siyasi parti ya da buna bağlı olarak izledikleri televizyon kanalları da hedef kitle tanımlamasında size yardımcı olabilir.